Faglitterær salon : Prepping og beredskab

December 12, 2023

I februar lægger vi op til en interessant samtale om Prepping og Beredskab.
Hvor meget skal vi være beredte? Og på hvad? Vi læser ”Forbered dig bedst på det værste – Sikkerhedsekspertens guide til, hvordan du sikrer dig selv og din familie under kriser, katastrofer og strømsvigt” af Susanne Skov Diemer.

I Sverige har man bedt alle i landet om at være beredt.Se deres husstandsomdelte pjece her https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf Den danske beredskabsstyrelses tip er mere beherskede https://www.brs.dk/da/borger/var-klar-nar-krisen-rammer/forbereddig/

Køb billetter