Forberedte borgere

December 1, 2022

Trusler, risici og kriser. Verdensbilledet og trusselbilledet mod Danmark ændrer sig konstant.  

Beredskabsforbundet forbereder borgere, så de bliver mere kriseparate, hvis Danmark i morgen ikke ser ud, som det gør i dag. Det gøres med udgangspunkt i krise- og sikkerhedsekspert Susanne Skov Diemers bog ’Forbered dig bedst på det værste’, en guide til, hvordan du sikrer dig selv og din familie under kriser, katastrofer og strømsvigt.

Hackere, uvejr og nedbrud er blandt overskrifterne i mediebilledet og kriser medfører domino-effekt. Sammen kanikre, at vi bliver mere bevidste og bedre forberedte – uanset hvad fremtiden bringer. Samfundssikkerhed er et fælles ansvar og at være (for)beredte betaler sig altid.

Således inviterer Beredskabsforbundet borgere til et forbedrende og forebyggende borgersymposiums. De indeholder tips, gode råd og baggrundsviden om at forebygge og håndtere forskellige typer ulykker, kriser og kritiske situationer baseret på viden og vejledninger fra bogen ’Forbered dig bedst på værste’. Det handler blandt andet om, at borgere skal kunne klare sig i 3 døgn med de mest nødvendige forsyninger. Hermed kan vi være bedre forberedte, mere trygge og afhjælpe hamstring, panik og utryghed – fysisk som psykisk.

Det første borgersymposium blev afholdt den 30. november hos Nordjyllands beredskab i Aalborg. Herefter udrulles det i 2023 i Danmark.

Vi uddanner og træner borgerne i at forebygge ulykker og informere dem om kriser, trusler og forebyggende metoder. Set i lyset af de nuværende, komplekse trusler, som verden står overfor, er det af afgørende betydning, at befolkningen får en forøget risikobevidsthed og indsigt – og ikke mindst vide, hvordan vi som borgere skal agere, når der opstår kriser eller ulykker. Vi uddanner borgerne til i højere grad at kunne forebygge og klare sig selv i situationer, hvor redningsberedskabet bliver udfordret af større eller flere hændelser. Vi bidrager til et mere robust samfund, som kan modstå store udfordringer. Med samarbejdet med Susanne Skov Diemer opruster vi borgernes beredskab ved at forberede dem bedst på det værste’, Carsten Iversen, Direktør, Beredskabsforbundet.

’Vi oplever angreb på vores infrastruktur, krig, kriser samt natur- og klimatrusler. Trusselbilledet har de sidste år ændret sig markant og det er et fælles ansvar, at vi som borgere bidrager og forbereder os. Jeg har skrevet bogen ’Forbered dig bedst på det værste’, den første af sin slags i Danmark og en guide til, hvordan og hvorfor vi skal forberede os. Med bogen og dette samarbejde kan vi nå bredere ud til borgere og demokratisere Beredskabsforbundets og min ekspertviden fra årtiers arbejde indenfor krisehåndtering, efterretning og sikkerhed. Således skaber vi et mere resilient Danmark’, Susanne Skov Diemer, sikkerheds- og krisespecialist.

Som borgere bør vi lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere er afgørende for et lands samfundssikkerhed. De bidrager til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer kan blive brugt til kritiske samfundsfunktioner som f.eks. hospitaler og plejehjem og hvor der er mest brug for akut hjælp.

Beredskab; en pligt og et privilegium. Nu og i fremtiden.

For mere information

Susanne Skov Diemer
Forfatter og sikkerheds- & krisespecialist
Mobil: 31 55 45 25
E-mail: susanne@praesidiogroup.com

Carsten Iversen
Direktør, Beredskabsforbundet
Mobil: 29 64 45 10
E-mail: cai@beredskab.dk